• ENG

Szolgáltatásaink

Személy– és vagyonőreink minden megbízásnál tudásuk maximumát adják. Elméleti és gyakorlati szinten is magasan képzettek.

Személy- és vagyonvédelem

Személy– és vagyonőreink minden megbízásnál tudásuk maximumát adják. Mind elméleti, mind gyakorlati szinten magasan képzettek. Kiváló kommunikációs és konfliktuskezelési készséggel, kimagasló önfegyelemmel és stressz tűrő képességgel rendelkeznek. Ismerik a tevékenység ellátásához szükséges alapvető jogi rendelkezéseket; kriminalisztikai és pszichológiai elveket; szakmai elveket, szabályokat és módszereket. Kitűnő fizikai erőnlétük karbantartása és megőrzése pedig alapvető követelmény.

Személyvédelem

Személyvédelmi tevékenységünk olyan eljárások, intézkedések és tevékenységek összessége, melynek során fizikailag és technikailag biztosítjuk a védendő személy egy adott helyen való tartózkodásának, pihenésének, utazásának, tárgyalásának zavartalanságát, illetve ahol az ügyfelünk élete és testi épsége elleni jogtalan támadás megelőzését, megakadályozását, a támadás elhárítását alkalmazzuk.

Rendezvénybiztosítás

Megbízásaink sikeres lebonyolítását és komolyabb rendbontás nélküli megvalósulását személyi, szakmai és technikai adottságaink együttesen teszik lehetővé.

Személyi testőrszolgálat

A személyvédelem egyik igen fontos és speciális területe, ahol üzletemberek, médiaszereplők, tudósok – más néven VIP személyek magas szintű védelmét látjuk el. Az egyediség és magas színvonal alapját azok a testőreink adják, akik a testőrszolgálat ellátása érdekében átlagon felüli szakmai, gyakorlati és a szakmát érintő jogi tapasztalattal rendelkeznek, illetve ezeket megfelelően alkalmazzák is.

Ma már a VIP személyek egyre gyakrabban vannak kitéve fenyegetettségnek, nagyobb a kockázata a kiszolgáltatottságnak, ellenük irányuló atrocitásnak, ezért van szükség olyan átlagon felüli képességekkel rendelkező szakemberekre, mint munkatársaink:

5

védendő személy szokásaihoz, elvárásaihoz maximális szinten alkalmazkodik

5

a lehetséges elkövetési magatartásokat gyorsan felismeri

5

megjelenésében is demonstrálja a védelem erejét

5

a szükséges védelmi vagy konfliktus elkerülési technikát, taktikát alkalmaz

5

mindig képes a legmagasabb szintű védelemre.

A speciális képességekkel rendelkező személyi testőreink elmaradhatatlan tulajdonsága, hogy rendszeresen karbantartják mind fizikai, mind szellemi adottságaikat. Szerteágazó típusú önvédelmi és taktikai sportot űznek, rendszeresen lőtéri gyakorlaton vesznek részt.

Kifogástalan megjelenésük, kiváló kommunikációs képességük és protokoll ismereteik lehetővé teszik, hogy VIP szintű eseményeken, fogadásokon, konferenciákon és tárgyalásokon egyaránt maximális védelemmel biztosítsák az ügyfelet. Cégünk személyi testőrszolgáltatása a védelmi kíséretet és a védelmi vezetést is magában foglalja.

Vagyonvédelem

Vagyonvédelmi tevékenységünk olyan szakaszos vagy folyamatos tevékenység, melynek célja, hogy a megbízónk vagyonának, vagyontárgyainak a gazdálkodás folyamatán kívül eső károsító cselekményekkel vagy eseményekkel kapcsolatos fenyegetettségét elhárítsa, vagy következményeinek hatásait csökkentse, az esemény bekövetkezése esetén pedig a károkat minimalizálja.

Objektumőrzés

Cégünk számos objektum biztonságát és értékeit védi. Mivel ezeken a létesítményeken a megbízóink különböző tevékenységi kört folytatnak, ezért a piaci igényeknek megfelelően minden esetben a megrendelői sajátosságokra szabott, egyedi és specializált szolgáltatást biztosítunk.
Professzionális őrzésvédelmünk kiterjed a magánházaktól a kereskedelmi ügyfeleken át a multinacionális épületekig (pl. lakás, nyaraló, szálloda, telephely, üzlethelyiség, rendezvény helyszín, irodaház, bevásárló központok).

Vagyonvédelmi tevékenységünkhöz tartozik még jármű és egyéb ingóságok őrzése és védelme, szállítmányok kísérése-őrzése, illetve pénz-és értékszállítások végzése.

Speciális őrzésvédelem

esetén az egyedi igények megvalósulását tesszük lehetővé. A mai kor elvárásainak megfelelően, idegen nyelven/nyelveken beszélő, továbbá a társasági etikett szabályait jól ismerő személyőröket biztosítunk.
Speciális őrzésvédelem alá tartozik a fentieken túl – főleg nagyobb területek védelme estén – a kutyás őrök alkalmazása.

Biztonsági kockázatfelmérés

Olyan személyre szabott szolgáltatása cégünknek, ahol a megbízás jellegéből fakadóan egyedi munkaszervezés és technikai felkészültség indokolt. Az őrzésvédelmi feladat ellátása előtt minden egyes munkarészletet (pl. személyi szokásokat, környezeti sajátosságokat) felmérünk, a bennük rejlő kockázati tényezőket feltárjuk és mindezen elemzések után teszünk javaslatot ügyfeleink részére a legoptimálisabb

5

magatartási és viselkedési szabályokra,

5

őrzésvédelem megszervezésére,

5

technikai feltételek kialakítására.

A vezetői állományt, a bizalmi- és a veszélyeztetett munkaköröket betöltő dolgozókat az e célból elkészített tematika és képzési anyag felhasználásával képzésben, oktatásban részesítjük, továbbá felkérésre: vizsgáljuk az így elsajátított ismeretek gyakorlati érvényesülését.

Portaszolgálat

Cégünk portaszolgálata a cégek mindennapos funkcionális működéséhez szükséges biztonságot teremti meg úgy, hogy megelőzi és kezeli a rendkívüli eseményeket, személyek, gépjárművek, eszközök, illetve anyagok be-és kiléptetését az előírásoknak megfelelően szabályozza.

Feladatkörök:

5

Megbízó területére történő be-és kilépések jogosságának ellenőrzése, dokumentálása, ruházat átvizsgálása.

5

Gépjárművek rakományának ellenőrzése a menetokmányok és bizonylatok alapján.

5

Gépkocsik parkoló rendjének és a rendeltetésszerű használat figyelemmel kísérése.

5

Kitiltott eszközök és anyagok bevitelének megakadályozása.

5

Házirend betartatása.

5

Szükséges intézkedések megtétele tűz, csőtörés stb. esetén.

5

Bűncselekményen ért személy elfogása és az illetékes hatóság kiérkezéséig történő visszatartása.

5

Az előírt okmányok, nyilvántartások vezetése.

5

Biztonsági rendszerek kezelése és figyelése.

5

Megrendelői igény szerint idegen nyelvtudás.

Kivonuló járőrszolgálat

Azokon a területeken, ahol ügyfeleink nem tartják indokoltnak a folyamatos élőerős őrzés-védelmi őrszolgálat felállítását, az anyagi károk elkerülése érdekében Cégünk kivonulós járőrei képesek az adott területek vagy épületek védelmét ellátni úgy, hogy az adottságok és kockázati tényezők mérlegelése alapján szisztematikusan vissza-visszatérő ellenőrzéseket, megfigyeléseket végeznek, vagy beérkező riasztás esetén a területre kiérve, intézkednek és a jelentőséggel bíró adatokat adminisztrálják.

Feladatkörök:

5

Vészhelyzetek megelőzése (lopás, betörés, illetéktelen behatolás).

5

Jogsértés megszakítása/megszüntetése

5

Folyamatosan működő technikai őrzésvédelmi rendszerek ellenőrzése.

5

Munkaidő után helyiségek és épületrészek állapotának, zártságának kontrollja.

5

Épületüzemeltetési rendszerek vizsgálata, fölösleges használat megszüntetése.

5

Hibás eszköz vagy rendellenes eltérés esetén a szükséges intézkedés megtétele.

5

Munka– és tűzbiztonsági előírások betartása.

Magánnyomozás

Cégünk magánszemélyek és gazdasági társaságok részére egyaránt végez magánynyomozói szolgáltatást, melynek keretében az alábbi tevékenységeket végezzük:

5

Klasszikus magánnyomozás - személyek megfigyelése, követése, személyi környezettanulmányok készítése, információgyűjtés zsarolásról, fenyegetésről.

5

Tulajdoni jogvitákra irányuló nyomozás - pénzügyi nyereségre jutás, válságmenedzselés, fedő jogi tevékenységek felfedése, jogviták elrendezése tárgyalásos úton.

5

Céginformációkra kiterjedő nyomozás - üzleti környezettanulmányokkal, befektetési tanácsadással, illetve teljes körű információgyűjtéssel.

5

Adósságkezeléssel kapcsolatos nyomozás - követelés érvényesítése, pénzbehajtás garanciával.

Forduljon hozzánk bizalommal, mert a magánnyomozás tekintetében pontosság, diszkréció, megbízhatóság és jogszerűség jellemzi cégünket.

Biztonságtechnikai rendszerek telepítése

Cégünk biztonságtechnikai szegmense, komplex elektronikus jelző és megfigyelő rendszerek tervezésével, kivitelezésével és az ezekhez tartozó szaktanácsadással foglalkozik. Mint minden más tevékenységünknél, itt is a megrendelőink igénye és a telepítési helyszín sajátosságai alapján kínálunk optimális és a kor követelményeinek megfelelő innovatív vagyonvédelmi riasztó/behatolást jelző, beléptető, tűzvédelmi és megfigyelő rendszereket.

A hatósági engedéllyel rendelkező tapasztalt szakembereink világszínvonalú gyártók professzionális termékeit használják. Szakmai fejlődésüket állandó képzésekkel biztosítjuk, ahol folyamatosan figyelemmel követhetik a legújabb vagyonvédelmi megoldásokat és technikai újításokat.

A biztonságtechnikai szolgáltatásaink kiterjednek szállodák, építkezések, irodaházak, diplomácia testületek, üzemek, üzletek, ipari létesítmények területére, vagyis a magánszemélyektől a vállalkozásokon át a multinacionális cégekig egyaránt teljes körű vagyonvédelmi megoldásokat kínálunk. Ügyfeleink bizalma a legfontosabb számunkra, a nálunk megrendelt rendszerek működésére garanciát vállalunk.

Amennyiben felkeltette érdeklődését valamelyik szolgáltatásunk, vagy egyéb információra lenne szüksége, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

New World Security Cégcsoport

1033 Budapest, Szentendrei út 36/a

+36 1 367 3496

info@nwsec.hu